Orthopedagoog 24 – 36 uur

uren in overleg

Stichting Lentekind is een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of ernstige meervoudige beperking en/of ontwikkelingsachterstand, al dan niet in combinatie met een syndroom of autisme. De naam Lentekind verwijst naar het seizoen de lente, waarin groei en bloei centraal staan. Binnen Lentekind willen we dat alle kinderen kunnen groeien en ontwikkelen. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Lentekind is uniek in de regio. Ooit gestart als ouderinitiatief, maakt Lentekind nu een groei door tot een professionele organisatie.

Jouw functie

Ter uitbreiding van het team orthopedagogen zoeken we jou! Stichting Lentekind bestaat momenteel uit 11 verschillende groepen. Deze groepen zijn verdeeld onder de orthopedagogen. Als orthopedagoog bij Lentekind ben jij inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de kinderen op de groep.

Zo ziet een dag als orthopedagoog bij Lentekind eruit:
Jij start jouw werkdag met een observatie op één van de groepen, vanuit het team van pedagogisch hulpverleners komt namelijk een vraag naar voren over bepaald gedrag van één van de kinderen. Na twee uur heb je voldoende gezien en ga je naar je volgende afspraak. Er komt een ouder voor een rondleiding, deze rondleiding doe je samen met een collega. Na de rondleiding hebben jullie nog een gesprek en spreek je af om volgende week even met de ouder te bellen.

Je hebt nu tijd om een aantal tussentijdse evaluaties ontwikkelplan (TEO’s) door te nemen. De pedagogisch hulpverleners schrijven deze TEO’s voorafgaand aan de groepsbesprekingen die iedere 8 weken plaatsvinden met de orthopedagoog die betrokken is bij de groep. Tijdens deze bespreking neem je o.a. de MIC/MIM meldingen door, bespreek je de kinderen van de groep en het dagprogramma. Tijdens het lezen van de plannen wordt je gebeld, of je met spoed langs kan komen op een groep want er is een incident geweest met een cliënt. Je legt al je werk neer en gaat direct ondersteuning bieden op de groep.

Na je pauze heb je ontwikkelingsplanbespreking over 1 van de cliënten. Dit is een multidisciplinair overleg dat wordt geleid door de pedagogisch hulpverlener. Bij deze bespreking zijn de ouder(s)/ verzorger(s) van het kind aanwezig, de pedagogisch hulpverlener, de orthopedagoog en eventueel nog andere betrokken specialisten zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut of logopedist. Tijdens de ontwikkelingsplanbespreking wordt er o.a. besproken hoe de behandeling van het kind gaat en wordt het plan aangepast of bijgesteld. Voor- en nadien zorgt de pedagogisch hulpverlener dat het plan op orde is, als orthopedagoog vul je hierop aan en monitor je dat er samen met alle betrokkenen ingespeeld wordt op de behoeften en het ontwikkelingsperspectief van de cliënt.

Aan het einde van de dag heb je een afspraak met een pedagogisch hulpverlener, samen gaan jullie kijken naar de werkbox van de cliënt. Samen bekijken jullie welke nieuw materiaal er kan worden toegevoegd zodat er aan de doelen uit het ontwikkelingsplan kan worden gewerkt.

Als orthopedagoog bij Lentekind is geen werkdag hetzelfde, naast de bovengenoemde werkzaamheden is dit ook onderdeel van de functie:

 • Je neemt een anamnese af, verricht psychodiagnostiek in de zin van testdiagnostiek, gedragsanalyses en neuropsychologisch onderzoek door middel van gesprekken en dossieronderzoek en interpreteert de uitkomsten hiervan.
 • Op basis van de observatie, diagnostiek en de beeldvorming bepaal je de gewenste begeleiding en behandeling van een cliënt.
 • Je levert een bijdrage aan het zorginhoudelijk beleid van de organisatie bijvoorbeeld in het kader van beleid rondom zorg en dwang, moeilijk verstaanbaar gedrag of methoedieken door deelname aan in- en externe overleggen, werkgroepen en commissies.
 • Jij adviseert en coacht pedagogisch hulpverleners met betrekking tot benadering van de cliënt en verschaft inzicht in psychische problematiek en/of gedragsbepalende factoren. Ook geef je feedback op het opgestelde ontwikkelingsplan, de risico- inventarisatie, dag- en weekschema en eventuele protocollen aan de pedagogisch hulpverlener.
 • Jij houdt je op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, signaleert kansen voor en neemt initiatief in de ontwikkeling en introductie van nieuwe (online) behandelvormen en producten en werkt hierbij eventueel samen met andere disciplines.
 • Administratieve taken zoals rapporteren en het tijdig aanvragen van indicaties (WLZ en Jeugdwet).

Daarnaast neem je deel aan supervisie bijeenkomsten om je eigen deskundigheid en de deskundigheid van collega’s op peil te houden.

Wij vragen

 • Een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek of orthopedagoog generalist eventueel aangevuld met GZ Psychologie
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie in de gehandicaptenzorg
 • Kennis op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek
 • Kennis van de doelgroep waardoor je de visie op zorg kan vertalen naar de praktijk
 • Je bent pro-actief en voelt je verantwoordelijk voor je werk
 • Je werkt relatie- en resultaatgericht
 • Je bent communicatief zeer vaardig, zowel schriftelijk als mondeling

Wie bieden

 • Een dienstverband van 24 – 36 uur per week, voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Werkdagen worden in overleg vastgesteld.
 • Salariëring in FWG 65, min. € 3.823- en max. € 5.772,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (peildatum salaris 01-05-2022)
 • Naast 8% vakantiegeld ook een eindejaarsuitkering van 8,33%
 • Een werkkostenregeling met o.a. uitruil reiskosten en een fietsplan
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform de Cao gehandicaptenzorg
 • Een kleinschalige werkomgeving waarin je veel ruimte krijgt voor je vak

Solliciteren?

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 15 augustus per e-mail naar sollicitaties@stichtinglentekind.nl t.a.v. Vera Willeboordse. Een meeloopdag en referentiecheck is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Meer informatie? Kijk op stichtinglentekind.nl voor informatie over onze organisatie. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Vera Willeboordse, HR Adviseur, 06 – 82 76 11 02

We verheugen ons op de kennismaking!