Lid Cliëntenraad


De cliëntenraad van Stichting Lentekind zoekt leden! Iets voor jou?

Stichting Lentekind is een orthopedagogisch behandelcentrum voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of ernstige meervoudige beperking en/of ontwikkelingsachterstand, al dan niet in combinatie met een syndroom of autisme. De naam Lentekind verwijst naar het seizoen de lente, waarin groei en bloei centraal staan. Binnen Lentekind willen we dat alle kinderen kunnen groeien en ontwikkelen. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Lentekind is uniek in de regio. Ooit gestart als ouderinitiatief, maakt Lentekind nu een groei door tot een professionele organisatie.

Denk niet meteen “Nee!”, maar lees eerst deze oproep eens aandachtig door!

De cliëntenraad is een zelfstandig orgaan en praat mee over de gang van zaken binnen Stichting Lentekind.
Binnen het kader van de doelstellingen van de organisatie staat zij naast de Raad van Bestuur en geeft zij deze (gevraagd en ongevraagd) advies over verschillende onderwerpen.
Je kunt hierbij denken aan voedingsbeleid, veiligheid, hygiëne en ontspanningsmogelijkheden, maar ook meer ingrijpende zaken, zoals uitbreiding van de organisatie , kwaliteitsbehoud en -verbetering en de jaarbegroting. De belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle kinderen (cliënten).

De cliëntenraad bestaat uit hooguit 5 mensen, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. Je hoeft dus niet van alle markten thuis te zijn.

Wat we wel van je vragen

  • een serieuze en gemotiveerde houding.
  • je kunt onderscheid maken tussen persoonlijke en gemeenschappelijke belangen.
  • je bent evenwichtig, tactvol en doortastend.
  • je kunt jezelf standvastig, maar indien nodig ook flexibel opstellen.
  • je beschikt over een kritische, opbouwende doch open en positieve houding.
  • je kunt je goed mondeling uitdrukken.
  • en je bent bereid om contact met andere ouders te onderhouden, zodat de cliëntenraad goed weet wat er onder hen leeft. Aldus kan de raad zich een goed en representatief beeld vormen van de praktijk en indien nodig klachten en wensen, goed geformuleerd, op tafel leggen bij de Raad van Bestuur.

We vergaderen 6 keer per jaar 3 uur. Dit gebeurt nu op vrijdagochtend, maar is niet bindend.
Uiteraard vergt een vergadering ook voorbereiding. Die is variabel in tijd, afhankelijk van de agendapunten.
We beseffen, dat velen van ons een druk bestaan hebben met onze zorgintensieve kinderen, maar kun je tóch een aantal uur per bijeenkomst missen?

Dan bieden we jou

  • de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen Lentekind van nabij te volgen.
  • de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op diverse ontwikkelingen binnen de organisatie en zo de positie van de cliënten te versterken.
  • een serieus maar gezellig team in een positieve en betrokken sfeer.

Stiekem tóch nieuwsgierig of misschien zelfs enthousiast geworden? Meld je dan gelijk aan of kom eerst nog vrijblijvend kennis met ons maken!
Je kunt contact opnemen via cliëntenraad@stichtinglentekind.nl of bellen met één van de leden persoonlijk:

Bert  06- 53 158 890. (Blauwe Vis)
Brenda. 06- 24 666 654. (Goudvis)
Meinou 06 – 13 837 113 (Regenboogguppie)
Peter 06 – 82 008 950 (Bever)

En onthoud: We doen het samen! Je staat nooit alleen!