Samen staan we sterk!

De leden van de Raad van Toezicht van Lentekind, de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur hebben gezamenlijk een Convenant Zeggenschap-Medezeggenschap-Toezicht opgesteld.

Het convenant is opgesteld om in goede samenwerking inhoud te kunnen geven aan de uitdagingen waarvoor Lentekind staat. Zo investeren we in een constructieve samenwerking ten gunste van een gezond beleid en bedrijfsvoering.

De 7 principes uit de Governance Code Zorg staan centraal in de werkwijze. De verdere professionalisering van Lentekind heeft hiermee een enorme impuls gekregen, waar we trots op zijn.