Methoden

Saito Ritmiek hero afbeelding
Ervaringsordening

Deze methode bestaat uit het analyseren van gedrag op zoek naar de beleving achter het gedrag om zodoende een volwaardig antwoord te geven aan de (al dan niet beperkte) medemens. Elke beleving is uniek en persoonlijk. De beleving is de basis van gedrag. In deze beleving speelt de medemens een belangrijke rol. Op basis van deze analyse wordt een profielschets van dit kind opgesteld. Hieruit vloeien adviezen voor de begeleiding en bejegening die het beste bij deze persoon aansluiten.

Naast bovenstaande methodieken wordt er ook gebruikt gemaakt van Pictures Exchange Communication System (PECS), Discrete Trial Teaching (DTT), Applied Behavior Analysis (ABA)  en Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children (TEACCH), Basale Stimulatie.

Indien de begeleiding van uw kind daarnaast een andere specifieke methodiek vereist, kunt u hierover met ons contact opnemen. Wij zullen er alles aan doen om zorg op maat te leveren.

Deel óók jouw ervaring
op Zorgkaart Nederland

zorgkaart Nederland