Dagbehandeling

Kinderen die bij Lentekind komen worden minimaal 2 dagen behandeld in groepsverband van 6 (maximaal 7) kinderen, waarbij regelmatig in kleinere groepjes activiteiten worden ondernomen. Elk kind krijgt een individueel plan op maat waaraan gewerkt wordt.

Dit plan wordt samen met de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, orthopedagogie en psychologie en de persoonlijke begeleider tweejaarlijks besproken en samen aangepast of goedgekeurd. Tussendoor is er elke 2 maanden overleg met de disciplines zonder de ouders over de voortgang en worden doelen bijgesteld en opgevolgd. Aanpassingen worden in overleg gemaakt met ouders.

De AVG-arts (Arts Verstandelijk Gehandicapten) en de orthopedagogen zullen 4 x per jaar een gezamenlijk spreekuur voeren. Tijdens dit spreekuur wordt elk kind minimale eenmaal per jaar gezien en multidisciplinair bekeken en evt onderzocht. Zodoende kunnen fysieke alsook complexe gedragsvragen eerder aan bod komen. Uiteraard worden ouders hiervoor uitgenodigd.

Deel óók jouw ervaring
op Zorgkaart Nederland

zorgkaart Nederland