Ons  adres:

Stichting Lentekind
Beneluxlaan 16
4334 GJ Middelburg

Als besloten wordt uw kind te plaatsen op ons orthopedagogisch dagcentrum, dient voor uw kind een indicatie aangevraagd te worden bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Porthos (loket voor aanvragen vanuit de jeugdwet). Meer informatie hierover kunt u alvast vinden op de website van het CIZ (www.ciz.nl) of Porthos (www.porthos.nl).