Bij Lentekind wordt gewerkt met twee vaste methodieken:

1. Spel- en bewegingsprogramma
Iedere dag wordt met de kinderen met veel plezier het ‘Lentekind spel- en bewegingsprogramma’ gedaan. Dit spel- en bewegingsprogramma is afgeleid van de Saito-ritmiek welke ontwikkeld is door mevrouw K. Saito, een Japanse pedagoog en de grondlegger van de Saito leer- en opvoedingsmethode. Beweging, ontwikkeling, contact en spel zijn vier elementen die in het bewegingsprogramma samenkomen. Het programma bestaat uit contactoefeningen, ontspanningsoefeningen, bewegingsoefeningen en spelletjes. Het programma wordt begeleid met liedjes. Op een speelse manier wordt hierdoor de ontwikkeling van ieder kind bevorderd. Daarnaast dient het programma een gezondheidsbevorderend doel; dagelijks bewegen is gezond!

Het programma bij de kinderen/jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking bestaat uit het zachtjes losmaken van het hele lichaam door massage. Tijdens de massage wordt contact gemaakt met het kind. Daarna worden bewegingsoefeningen gedaan.

2. Kleine stapjes
Kleine stapjes is een begeleidings- en stimuleringsprogramma voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Via kleine stapjes worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Hierbij worden alle ontwikkelingsgebieden betrokken: grove motoriek, fijne motoriek, receptieve taal en persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het programma wordt uitgegeven door de Stichting Down-syndroom, maar is zeer bruikbaar voor alle kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Kleine stapjes is een eenvoudig en praktisch uit te voeren programma. Ook de ouders kunnen hier een belangrijke rol in spelen, door ook thuis het programma te integreren. Zo kunnen Lentekind en ouders elkaar versterken, hetgeen ten goede komt aan de ontwikkeling van het kind.

Bij de jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking worden elementen uit de kleine stapjes gehaald die gericht zijn op het opdoen van ervaringen. Daarnaast zijn sfeer, comfort en basale stimulatie belangrijke uitgangspunten.  

Indien de begeleiding van uw kind daarnaast een andere specifieke methodiek vereist, kunt u hierover met ons contact opnemen. Wij zullen er alles aan doen om zorg op maat te leveren.

 
homehomehomehomehomehomehomehomehome home