Op deze pagina leest u meer over de werkwijze bij Lentekind.

Focus op ontwikkeling
Op het dagcentrum ligt de focus op ontwikkeling. Dagelijks wordt het ‘Lentekind spel- en bewegingsprogramma’ met de kinderen/jongvolwassenen gedaan en er wordt gewerkt met de methode ‘Kleine Stapjes’ (zie voor uitgebreide informatie de knop methoden). Iedere vooruitgang zal de kwaliteit van het leven verbeteren. Bij het ene kind is dat leren lopen, bij een kind/jongvolwassene met een ernstig meervoudige beperking is dat bijvoorbeeld verbetering van het oogcontact of vermindering van spanning in het lichaam. Er worden ook groepsactiviteiten georganiseerd, zoals muziekmiddagen en zwemmen.

Pedagogisch klimaat
Er is veel aandacht voor sfeer, spel en plezier en er is gedurende de dag een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Er wordt aandacht besteed aan gezonde voeding, er wordt met de lunch altijd verse soep gemaakt. Er heerst een klimaat van waaruit de kinderen/jongvolwassenen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ontwikkelingsplan
Van ieder kind/jong volwassene wordt onder coördinatie van de orthopedagoog en samen met de ouders een ontwikkelingsplan opgesteld. De doelen uit dit plan worden minimaal twee keer per jaar met de ouders geëvalueerd. Ook de andere bij het kind/jong volwassene betrokken behandelaars nemen deel aan deze gesprekken om de zorg en begeleiding rondom het kind/jong volwassene goed af te stemmen.

Kleine groepjes
Om de kinderen/jong volwassenen veel aandacht te kunnen geven in een rustige en veilige omgeving, wordt gewerkt in kleine subgroepjes van vier kinderen.
 
Het team
Het team van Lentekind bestaat uit ervaren begeleiders. Deze begeleiders hebben een pedagogische opleiding (HBO-SPH) of een verpleegkundige opleiding gevolgd. Ook zorgintensieve kinderen/jong volwassenen kunnen geplaatst worden. Een orthopedagoog maakt deel uit van het team. Daarnaast bestaat het team uit enthousiaste vrijwilligers.  Lentekind biedt stageplaatsen aan studenten van de MMZ-opleiding,  studenten van de opleiding Social Work en studenten van de opleiding hbo-pedagogiek.

Andere behandelaars
Er wordt nauw samengewerkt met de overige behandelaars rondom het kind/jong volwassene, bijvoorbeeld met de Maatschap Kinderfysiotherapie Middelburg en met de logopediepraktijk Monique van der Meijden. De kinderfysiotherapeut en logopedist behandelen de kinderen op het dagcentrum en geven daarnaast begeleidingsadviezen. Uiteraard zijn ook andere behandelaars op locatie welkom.

Contact met leeftijdsgenoten
Lentekind onderneemt activiteiten om het contact met kinderen zonder beperking te stimuleren. Het ‘Lentekind spel- en bewegingsprogramma’ is bij uitstek een methode waar kinderen zonder beperking en kinderen met beperking aan deel kunnen nemen.

Vervoer
Vanuit Lentekind kan vervoer voor uw kind geregeld worden. Hiervoor is een ciz-indicatie noodzakelijk. Lentekind werkt met een vast team chauffeurs, voor u en uw kind vertrouwde gezichten.

Belangstelling voor het kwaliteitsrapport 2018? Klik hier
Het kwaliteitsrapport over 2017 staat hier

 

 
homehomehomehomehomehomehomehomehome home