Orthopedagogisch dagcentrum Lentekind biedt dagbehandeling, ontwikkelingsstimulering en begeleiding aan kinderen en jong volwassenen met een (ernstige meervoudige) beperking van 0 tot ongeveer 25 jaar.

Sommige kinderen stromen zodra zij er aan toe zijn door naar het (speciaal) basisonderwijs. Kinderen met een ernstige meervoudige beperking kunnen tot hun 25ste jaar gebruik blijven maken van het dagcentrum.

Het dagcentrum heeft de volgende groepen:

kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar met een ontwikkelingsachterstand; Hierbij gaat het om kinderen die door hun intensieve ondersteuningsvraag als gevolg een syndroom, verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand, medische zorgvragen (nog) niet kunnen deelnemen aan de reguliere kinderopvang of onderwijs. Bij deze kinderen staat ontwikkelingsstimulering en schoolvoorbereiding centraal. Afhankelijk van hun ontwikkeling stromen deze kinderen op hun 4e jaar of later door naar het (speciaal) basisonderwijs. Ook voor jonge kinderen met een autisme spectrum stoornis die behoefte hebben aan een veilige omgeving en een gestructureerd dagprogramma is Lentekind een goede plek.

Kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking van 0 tot ongeveer 25 jaar, ingedeeld in leeftijdsgroepen. Het gaat hierbij om kinderen/jong volwassenen die zowel lichamelijk als verstandelijk ernstig beperkt zijn en waarbij vaak sprake is van bijkomende problematiek. Deze kinderen/jongvolwassenen worden, naar leeftijdscategorie, geplaatst in subgroepen van 4 kinderen/jong volwassenen. In een gestructureerd dagprogramma met een goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning wordt bij deze kinderen/jong volwassenen veel aandacht besteed aan stimulering van de ontwikkeling. Ieder klein stapje vooruit kan de kwaliteit van het leven van deze kinderen/jongvolwassenen verbeteren. Deze kinderen/jong volwassenen kunnen tot hun 25ste jaar gebruik blijven maken van het dagcentrum.

  • kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar met een ontwikkelingsachterstand; Hierbij gaat het om kinderen die door hun intensieve ondersteuningsvraag als gevolg een syndroom, verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand, medische zorgvragen (nog) niet kunnen deelnemen aan de reguliere kinderopvang of onderwijs. Bij deze kinderen staat ontwikkelingsstimulering en schoolvoorbereiding centraal. Afhankelijk van hun ontwikkeling stromen deze kinderen op hun 4e jaar of later door naar het (speciaal) basisonderwijs. Ook voor jonge kinderen met een autisme spectrum stoornis die behoefte hebben aan een veilige omgeving en een gestructureerd dagprogramma is Lentekind een goede plek.
     
  • Kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking van 0 tot ongeveer 25 jaar, ingedeeld in leeftijdsgroepen. Het gaat hierbij om kinderen/jong volwassenen die zowel lichamelijk als verstandelijk ernstig beperkt zijn en waarbij vaak sprake is van bijkomende problematiek. Deze kinderen/jongvolwassenen worden, naar leeftijdscategorie, geplaatst in subgroepen van 4 kinderen/jong volwassenen. In een gestructureerd dagprogramma met een goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning wordt bij deze kinderen/jong volwassenen veel aandacht besteed aan stimulering van de ontwikkeling. Ieder klein stapje vooruit kan de kwaliteit van het leven van deze kinderen/jongvolwassenen verbeteren. Deze kinderen/jong volwassenen kunnen tot hun 25ste jaar gebruik blijven maken van het dagcentrum.

Daarnaast biedt Stichting Lentekind, ter ontlasting van ouders/ verzorgers in de thuissituatie twee keer per maand logeeropvang in de weekenden aan. Stichting Lentekind richt zich hierbij op kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking. Het gaat hierbij om kinderen/ jong volwassenen die zowel lichamelijk als verstandelijk ernstig beperkt zijn. Tijdens het logeerweekend staan ontspanning en plezier voorop. Daarnaast blijft stimulering van de ontwikkeling een constant uitgangspunt.

Tijdens het logeerweekend wordt gebruik gemaakt van alle faciliteiten binnen Stichting Lentekind (o.a. ruime tuin, snoezelruimte, verschillende slaapkamers en spe- en bewegingszaal). Gewerkt wordt met een gestructureerd dagprogramma met goede afwisseling tussen inspanning en ontspanning. De logeerweekenden vinden plaats binnen Lentekind van vrijdagmiddag tot zondagmiddag.

Voor meer informatie bent u van harte welkom om op afspraak kennis te komen maken.

 
homehomehomehomehomehomehomehomehome home