Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

1. Website:
www.stichtinglentekind.nl

2. De naam van de instelling:
Stichting Lentekind

3. Het RSIN dat door de Kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend:
- 817502300

4. Het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling:

Postadres:
Beneluxlaan 16, 4334GJ MIDDELBURG

Bezoekadres:
Beneluxlaan 16, 4334GJ MIDDELBURG
Telefoon: 06-26985530
E-mail: info@stichtinglentekind.nl

5. De doelstelling van de instelling:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen met een beperking, in het bijzonder van kinderen met een meervoudig complexe beperking.

Stichting Lentekind biedt dagbehandeling aan:

  • Kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking van 0 tot 25 Jaar;
  • Kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsachterstand vanaf 0 jaar, die op hun 4e of later doorstromen naar een vorm van onderwijs.

Een van de vaste methodieken die dagelijks op het dagcentrum wordt toegepast is het "Lentekind spel- en bewegingsprogramma". Hierdoor wordt de motorische, sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van de cliƫnt gestimuleerd. Een andere methode die op het kinderdagcentrum wordt toegepast is de methode 'early intervention'. Hierdoor wordt gestructureerd en in kleine stapjes aan de ontwikkeling van ieder kind gewerkt

Zie ook: http://www.stichtinglentekind.nl/methoden.html

Naast de dagbehandeling is Lentekind in 2016 gestart met het aanbieden van logeeropvang in de weekenden, ter ontlasting van ouders in de thuissituatie. De logeeropvang richt zich uitsluitend op kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking.

6. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Voor 2018 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  1. Lentekind heeft een stevige positie in de regio verworven als orthopedagogisch dagcentrum voor beweging en ontwikkeling. Zij staat bekend als deskundige zorgaanbieder die werkt vanuit een sterke visie en die zicht richt op 2 doelgroepen: 1) kinderen met een (verstandelijke) beperking en 2) kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking.
  2. Eind 2018 is de kwaliteit van het bewegingsspel (kernmethodiek van Lentekind)nog verbeterd
  3. In 2018 wordt het zorgdossier op een eenduidige manier gebruikt en maken ouders gebruik van het verwantenportaal
  4. Eind 2018 heeft Lentekind de haalbaarheid van een aantal ambities (zoals beschreven in haar toekomstplan) in kaart gebracht.
  5. In 2018 wordt in het kader van het kwaliteitsbeleid:
  • een tevredenheidsonderzoek onder ouders uitgevoerd;
  • interne audits van het beleidsproces gehouden;
  • de overstap gemaakt naar het nieuwe hkz-schema 2015.

7. Samenstelling College van Bestuur en Raad van Toezicht:

Waarnemend bestuurder: dhr. J.L. van Tilburg
Voorzitter rvt: dhr. K.A. Hamelink
Lid rvt: drs. R.J. Aarnoutse RA
Lid rvt: mr. P.M. Witkam

8. Het beloningsbeleid voor zowel het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling:
Raad van Toezicht: onbezoldigd.
Waarnemend bestuurder (op basis van detachering): 5905 euro bruto per maand (exclusief BTW)

9. Het beloningsbeleid voor het personeel:

Het beloningsbeleid van stichting Lentekind is vastgesteld conform hoofdstuk 4 collectieve arbeidsovereenkomst gehandicaptenzorg (cao gehandicaptenzorg 2017-2019). Iedere werknemer heeft een functieomschrijving waar een functiewaardering aan is gekoppeld (FWG). Iedere werknemer wordt benoemd in een salarisschaal met bijbehorende functiejaren.

10. Het actuele verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Voor het kwaliteitsrapport 2017, Klik hier

11. Balans en staat van baten en lasten, met toelichting:

https://digimv5.desan.nl/Pages/nl-NL/Default/Show-documents?kvkNumber=22063098

 

 
homehomehomehomehomehomehomehomehome home